Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tam Quang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353600304
Fax 02353600304
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)