Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 28A, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai
Điện thoại 02143660079
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)