Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài truyền thanh tỉnh Đắk Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ tổ 01 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 02613584569
Fax 02613584569
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)