Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG NAM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ QL 1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353667129
Fax 02353667129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)