Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 110 Nguyễn Viết Xuân - Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại 035072346434
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)