Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý công trình công cộng thị xã La Gi
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 09 đường Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi.
Điện thoại 0623870385
Fax 0623870385
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)