Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Rẫy
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02603824642
Fax 02603824642
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)