Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nội vụ Quận 11
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 270 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 02839633727
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)