Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phố Bình Minh thị trấn Đồi Ngô huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403884218
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)