Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trường Hưng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ khu 7 - xã sơn dương - huyện lâm thao - tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02106567788
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)