Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án năng lượng nông II tỉnh Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 366/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02083658558
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)