Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943844703
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)