Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết
Điện thoại 0623821128
Fax 0623828656
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)