Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0263509886
Fax 0263822909
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)