Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0963443766
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)