Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 108/1 đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753823473
Fax 0753825817
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)