Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG IREX
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)73001559
Fax (028)62558093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)