Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần tu bổ di tích và kiến trúc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 212, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (024)33684504
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)