Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đơn Dương
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 20 Nguyễn Du, Tổ dân phố Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 02633620520
Fax 02633620520
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)