Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 09 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, TP Huế
Điện thoại 02343681243
Fax 02343681246
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)