Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0975686537
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)