Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 02053849001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)