Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI TOÀN CẦU
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)38370598
Fax (04)38370597
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)