Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Hàm Thuận Bắc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại (0623)610013
Fax (0623)610013
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)