Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND phường Trang Hạ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223835553
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)