Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã IaNan
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Làng Nú, xã IaNan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 01667310164
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)