Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Điện thoại 0228823533
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)