Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Đăk Glong
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 5, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
Điện thoại 0263544086
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)