Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã tân trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203786524
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)