Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 023738838018
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)