Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Hợp Thành
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253694132
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)