Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0989088099
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)