Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 02583881761
Fax 02583823828
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)