Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài chính Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 38B - Phố Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại (04)38254189
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)