Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 16, Đường Mậu Thân, Phường 9, Tp. Cà Mau
Điện thoại 02903837570
Fax 02903592425
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)