Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hậu cần/Tổng cục Hậu cần/BQP
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Cổng số 5, đường Nguyển Tri Phương, Ba Đình, HN
Điện thoại 069696645
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)