Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Điện thoại (02203)716613
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)