Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Lệnh Khanh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu 6- xã Lệnh Khanh- huyện Hạ Hòa- tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0966967084
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)