Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đà Bắc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 0912338493
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)