Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG YÊN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên
Điện thoại 02213863542
Fax 02213863540
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)