Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu HỢP TÁC XÃ THÀNH LỢI
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 0914098582
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)