Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng IDCO - Phú Thịnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lầu 6 Cao ốc 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại 02838214288
Fax 02838214288
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)