Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ban Quản lý Dự Án Đầu tư Xây dựng PTSC
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ P900 lầu 9 Petrotower Số 8 Hoàng Diệu,P1,TP. Vũng Tàu
Điện thoại (064)3571614
Fax (064)3571613
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)