Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Xã Phổ Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Phổ Thuận- huyện Đức Phổ- tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0943629014
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)