Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án thành phần hợp phần 2 thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 2 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02432373495
Fax 02438438793
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)