Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại 02363891905
Fax 02363892822
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)