Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁNH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN X20 THÁI NGUYÊN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xóm An Thái - Xã Hóa Thượng - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02083820151
Fax 02083820347
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)