Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 129 Võ Thị Sáu - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại 0623830241
Fax 0623830241
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)