Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG NGỰ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 02773586155
Fax 02773586155
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)