Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 3, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình
Điện thoại 02293898686
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)